Kontakti 

Përkthime

A keni nevojë për një përkthim nga një dokument, një faqe webi ose një çertifikatë?

Përkthime (përparësi: elektronika, shkenca kompjuterike, siti webi, teknologjia):
anglisht - frëngjisht - gjermanisht - shqip

Kostoja: nga CHF 60.- në orë ose faqe standarde (55 karaktere me 30 rreshta) ose sipas kohës investuar.

Formati i filës: Excel, HTML, PDF, Powerpoint, Word, etj.

Dërgoni dokumentin për t'u përkthyer me emailin dhe kërkoni një kuotë.

I work with SDL Trados Studio

#deutsch #english #français #përkthim #sdltrados #shqip #traduction #translatedocument #translation #translatewebsite #übersetzung

Kontakti: