Transferim pa lidhje
Created by PFS
 
 

Mirë se erdhët në Transferim

Ju mund të transferoni lehtësisht me Transferim të dhënat tuaja. Veçanërisht kur të dhënat juaj janë të mëdha dhe nuk mund të dërgohen me email. Ose për të transferuar të dhënat nga një kompjuter tek në tjetër kompjuter nëpermjet internetit (pa email, usb-stick, etj.). Përpara ju mund të dërgoni të dhëna, ju duhet të bëni një regjistrim. Ju duhet të jepni një adresë të emailit të vlefshëm. Adresa juaj e emailit nuk do të jetë të ditur palëve të treta. Të dhënat që ishin dërguar do të jenë shkatëruar pas 30 ditësh. Regjistrime të papërdorura do të jenë shkatëruar pas 12 muash.

Transferim është ofruar falas nga www.pf-soft.ch. Dërgoni ju lutem propozime përmirësimësh ose korrektimesh në 'Mesazhi i kthimit'. Faleminderit shumë.