Versioni: 2.7Ndryshuar: 18.08.2021NdryshimeVizitues: 39716AdresaMesazhi i kthimitPërgjegjësiaDhurata (CHF 10)Created by PFS
Pa pranishëm: ndryshimeabsences_modifications
Lista ndryshimesh:
2018-03-20  Version 3.11 
2013-07-25  Version 3.8 
2013-01-08  Version 3.7 
2010-10-01  Version 3.5 
2010-08-17  Version 3.4 
2010-08-06  Version 3.3 
2010-07-30  Version 3.2 
2010-07-21  Version 3.1 
2010-07-05  Version 3.0 
Pa pranishëm: faqe webi
Lidhje në këtë faqe