Kontakti 

Patrick Faeh Services

Ndihma për PC

A keni ndonjë problem me kompjuterin tuaj (PC)?

më shumë informacion
Përkthime

anglisht - frëngjisht - gjermanisht - shqip
me përparësi: elektronika, shkenca kompjuterike, siti webi, teknologjia

më shumë informacion
Web

planifikimi, realizimi dhe mirëmbajtja e faqeve interneti

më shumë informacion
Software

të planifikojë, të realizojë dhe të mbajë programe

më shumë informacion
Baza e të dhënave web

Baza e të dhënave web përmban çdo numër tabelash të personalizueshme (databaza) dhe është ideale për ekipet në kompani, institute kërkimore, laboratorë, shkolla dhe universitete.

më shumë informacion
Ndihma për Smartphone

A keni ndonjë problem me smartphone tuaj?

më shumë informacion