Versioni: 3.16Ndryshuar: 09.08.2021NdryshimeAdresaMesazhi i kthimitPërgjegjësiaDhurata (CHF 10)Created by PFS
Pa pranishëm Minimal Shikimi   Deu   Eng   Fra   Shq
Trego muaj     Hyjni tjetër ID Bëj një ID të ri Dokumentacioni
nct5mfoxo88gd6w7ij2qwxpv
Ju mund të caktoni një ID. Caktoni një ID, që ka një kuptim dhe që nuk është tepër të shkurtër. Klikoni në 'Bëj një ID të ri' për të shqyrtuar, nëse ID ekziston tamam. Shkronja të lejuara: 0-9, a-z, _. Gjatësia e lejuar: 1-24 shkronja. Nëse nuk caktoni një ID, numri ID është përdorur, që është krijuar rastësisht. ID që është krijuar rastësisht është më të sigurt, sepse është më të vështirë për ta zbuluar atë.
Titulli juaj. Tregohet në lart, majtas. Nuk mund të mungojë. Ndani gjuhat me | (gjermanisht|anglisht|frëngjisht|shqip).
Titull:
po   jo
po: trego 'Pa pranishëm' përpara titulli.
Hyjni një emër të përdoruesit: p.sh.: Mbiemër Emër. Nuk mund të mungojë.
Hyjni një adres të emailit (ose disa të ndarë nga ,). Një email është dërguar gjithmonë, nëse diçka është ndryshuar. Nëse mungon, asnjë email do të dergohet kur ka ndryshime.
»email:
po   jo
Po: një email është dërguar në adresën emaili të sipërme, nëse diçka është ndryshuar.
Gjatësia:
Numri maksimal i shkronjave, që mund të shkruhen në një fushë.
Sugjerim: hl19j3vp3v
Fjalë kodi për të treguar të dhënat. Bosh=pa fjalë kodi.
Sugjerim: chg2yyptvn
Fjalë kodi për ndryshime në një muaj. Nëse secili ka lejen të ndryshojë datën, mos futni këtu një fjalë kodi. Bosh=pa fjalë kodi.
Sugjerim: kftjf5623j
Fjalë kodi për ndryshime në Parametër. Ju duhet të caktoni këtu një fjalë kodi. Përndryshe, secili mund të ndryshojë të dhënat ose të shkatërojë të gjithë. Bosh=pa fjalë kodi.
 
21 + 20 =

Adresat e emailit dhe ID nuk do të jenë të ditura palëve të treta. Të dhënat dhe ID do të shkatërohen, nëse ato nuk janë të përdorura gjatë 12 muash.