Pa pranishëmVizitues: 1354789
Normal Shtypje   DE   EN   FR   SQ    Created by PFS
Trego muaj     Hyjni tjetër ID Bëj një ID të ri Dokumentacioni

Mirë se erdhët në Pa pranishëm

Ju mund të administroni lehtësisht me Pa pranishëm nëse ju ose miqtë juaj, kolegët juaj, bashkëpunëtorët juaj nuk janë të pranishëm. Pa pranishëm është një mjet për mungesat, listën e pjesëmarrjes, listën e detyrave, planin e zënies, listën e pushimeve, planifikimin, rezervimet, orarin, takimet, planifikimin e pushimeve, planifikimin e kohës, etj. Shihni edhe shembujt. Pa pranishëm është ofruar falas nga www.pf-soft.ch. Pa pranishëm mund të përdoret privatisht dhe për biznes. Dërgoni ju lutem propozime përmirësimësh ose korrektimesh në 'Mesazhi i kthimit'. Faleminderit shumë.

A dëshironi të bëni një ID të ri? Klikoni mbi lidhjen 'Bëj një ID të ri'. Shiko Ndryshime.

Shembull 1   Shembull 2   Shembull 3   Shembull 4