Versioni: 3.12Ndryshuar: 20.03.2018NdryshimeAdresaMesazhi i kthimitPërgjegjësiaDhurata (CHF 10)Created by PFS
Shembull: me qira - banesa makinaID: example_leasing_app_car Deu   Eng   Fra   Shq
Nryshime: ndryshoni duke shtypur me tastën e miut mbi një emër në një muaj.
LidhjeLidhje (AL)Lidhje (vetëm të dhënat, AL)Lidhje (Minimum)Lidhje (Minimum, AL)trego lidhje (Eksporto të dhënat)
Trego muaj Shikimi për shtypjen Parametër Hyjni tjetër ID Bëj një ID të ri Dokumentacioni
Vizitues: 649451muaj treguar: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 muaj përpara: 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Fjalë kodi për të ndryshuar një hyrje: lac

Dhjetor 2018 - ndryshuar herën e fundit më 01.07.2017 23:41
Ditë: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Emër \ Ditë e javës: Sh Di Ma Me En Pr Sh Di Ma Me En Pr Sh Di Ma Me En Pr Sh Di Ma Me En Pr Sh Di
Apartment Budget                                                              
Apartment Deluxe                                                              
Apartment Middle                                                              
Car Deluxe                                                              
Car Economy                                                              
Car Middle                                                              
Car Mini                                                              
Comment                                                              

Janar 2019 - ndryshuar herën e fundit më 01.08.2017 01:01
Ditë: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Emër \ Ditë e javës: Ma Me En Pr Sh Di Ma Me En Pr Sh Di Ma Me En Pr Sh Di Ma Me En Pr Sh Di Ma Me En
Apartment Budget                                                              
Apartment Deluxe                                                              
Apartment Middle                                                              
Car Deluxe                                                              
Car Economy                                                              
Car Middle                                                              
Car Mini                                                              
Comment                                                              

Shkurt 2019 - ndryshuar herën e fundit më 01.09.2017 02:37
Ditë: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Emër \ Ditë e javës: Pr Sh Di Ma Me En Pr Sh Di Ma Me En Pr Sh Di Ma Me En Pr Sh Di Ma Me En
Apartment Budget                                                        
Apartment Deluxe                                                        
Apartment Middle                                                        
Car Deluxe                                                        
Car Economy                                                        
Car Middle                                                        
Car Mini                                                        
Comment                                                        
Fjalë kodi për të ndryshuar një hyrje: lac


Reklamë:

 Reklamë:

UFC - Urban Fäh Consulting
Kompetenz in Strategie, General Management und Nachfolge. Situation klären, Marktposition stärken, Nachfolge regeln. Schnell. Professionell. Ergebnisorientiert.