Versioni: 3.16Ndryshuar: 30.09.2020NdryshimeAdresaMesazhi i kthimitPërgjegjësiaDhurata (CHF 10)Created by PFS
Pa pranishëm Minimal Shikimi   Deu   Eng   Fra   Shq
Trego muaj     Hyjni tjetër ID Bëj një ID të ri Dokumentacioni

Mirë se erdhët në Pa pranishëm

Ju mund të administroni lehtësisht me Pa pranishëm nëse ju ose miqtë juaj, kolegët juaj, bashkëpunëtorët juaj nuk janë të pranishëm. <i>Pa pranish&euml;m</i> është një mjet për mungesat, listën e pjesëmarrjes, listën e detyrave, planin e zënies, listën e pushimeve, planifikimin, rezervimet, orarin, takimet, planifikimin e pushimeve, planifikimin e kohës, etj. Shihni edhe shembujt. Pa pranishëm është ofruar falas nga www.pf-soft.ch. Pa pranishëm mund të përdoret privatisht dhe për biznes. Dërgoni ju lutem propozime përmirësimësh ose korrektimesh në 'Mesazhi i kthimit'. Faleminderit shumë.

A dëshironi të bëni një ID të ri? Klikoni mbi lidhjen 'Bëj një ID të ri'.

Adresat e emailit dhe ID nuk do të jenë të ditura palëve të treta. Të dhënat dhe ID do të shkatërohen, nëse ato nuk janë të përdorura gjatë 12 muash.

Nryshime: ndryshoni duke shtypur me tastën e miut mbi një emër në një muaj. Për secilin ditë, ju mund të futni 1-max. shkronja. Përdorni '_' në vend të ' '. Funksioni është anuluar kur ka pasivitet prej më shumë se 10 minuta. Shtypni mbi butonin 'r', 'r+s' ose 'ndryshon'. Të gjitha ndryshime janë regjistruar. Të tjerët do të informohen nëpërmjet emailit, nëse ju bëni një ndryshim (nëse caktuar ashtu). Zgjedheni lidhjen 'Trego muaj' dhe ju mund të shikoni faqen kryesore.

Atribute: Çdo emri mund të ketë një ose më shumë atribute (cilësi). Këto atribute mund të përdoret për të treguar vetëm emrat e caktuara.

Shtyp: nëse dëshironi me ngjyrë: kontrolloni rregullime / cilësimet:
- Chrome: Ctrl-P ose '...' + Shtyp, 'Cilësimet shtesë', 'grafikë në sfond'
- Edge: Ctrl-P ose '...' + Shtyp, 'Cilësimet shtesë', 'grafikë në sfond'
- Firefox: Skedar, 'Konfigurimi i faqes', 'Shtyp sfondin (ngjyrat dhe imazhet)'
- Internet Explorer: 'Opsione interneti', 'i avancuar': 'Printo ngjyrat dhe imazhet e sfondit'
- Opera: Ctrl-P ose Menu + Faqe + Shtyp..., 'Më shumë opsione', 'grafikë në sfond'

Shto një emër në përmbledhjen mujore:
= Parametër
= Linja 'Listë e emrave:' ... 'shton emrin e ri'
 - Vendosni emrin që do të shtohet
 - Klikoni në 'shton emrin e ri'
= Linja 'shton emër në muaj:'
 - Zgjidhni emrin që do të shtohet
 - Vendosni muajin e fillimit dhe muajin e fundit
 - Klikoni në 'shton emër në muaj'

Fshi një emër në përmbledhjen mujore:
= Parametër
= Linja 'heq emër në muaj:'
 - Zgjidhni emrin që do të fshihet
 - Vendosni muajin e fillimit dhe muajin e fundit
 - Klikoni në 'heq emër në muaj'
= Linja 'Listë e emrave:' ... 'heq emër'
 - Zgjidhni emrin që do të fshihet
 - Klikoni në 'heq emër'

Shembull 1   Shembull 2   Shembull 3   Shembull 4