Rrjet

Web - planifikimi, realizimi dhe mirëmbajtja e faqeve interneti

Mirë së erdhët!

Unë realizoj për ju faqet interneti! Për shembull, duke planifikuar dhe duke realizuar nga fillimi të gjitha faqet interneti. Ose unë mirëmbaj faqet interneti tuaja. Gjuhët: HTML, HTML5, Java, JavaScript, PHP (MySQL), etj. Programme: jAlbum, MySQL data bases, PHP-Editoren (NuSphere PhpED), WebSite X5, etj. Programet CMS: Joomla! (instalacioni, update, upgrade, përmbajtja), MODx, modified eCommerce Shopsoftware, etj.

Kostoja: CHF 60.- për orë.

Kontaktoni mua:

Partneri nga Webland.ch | WebHosting, Domain Registration, ADSL/SDSL   Partneri nga Webland


Reklamë:

leu - Wenn's speziell wird - www.leu-düdingen.ch leu - Wenn's speziell wird
www.leu-düdingen.ch

Ihr Partner für Baum- und Hangpflege
unter schwierigen Bedingungen

UFC - Urban Fäh Consulting
Kompetenz in Strategie, General Management und Nachfolge
Situation klären, Marktposition stärken, Nachfolge regeln.
Schnell. Professionell. Ergebnisorientiert.