Rrjet

Web - planifikimi, realizimi dhe mirëmbajtja e faqeve interneti

A keni nevojë për një sit interneti? Për shembull, duke planifikuar dhe duke realizuar nga fillimi të gjitha faqet interneti. Ose mirëmbajta e faqëve interneti tuaja. Gjuhët: Bootstrap 4, CSS, HTML, HTML5, Java, JavaScript, PHP (MySQL), etj. Programme: jAlbum, MySQL data bases, PHP-Editoren (NuSphere PhpED), WebSite X5, etj. Programet CMS: Joomla (instalacioni, update, upgrade, përmbajtja), MODx, modified eCommerce Shopsoftware, WordPress (instalacioni, update, përmbajtja), etj.

Kostoja: CHF 80.- për orë.

Kontakti:

Partneri nga Webland.ch | WebHosting, Domain Registration, ADSL/SDSL