Rrjet

Web - planifikimi, realizimi dhe mirëmbajtja e faqeve interneti

Mirë së erdhët!

Unë realizoj për ju faqet interneti! Për shembull, duke planifikuar dhe duke realizuar nga fillimi të gjitha faqet interneti. Ose unë mirëmbaj faqet interneti tuaja. Gjuhët: HTML, HTML5, Java, JavaScript, PHP (MySQL), etj. Programme: jAlbum, MySQL data bases, PHP-Editoren (NuSphere PhpED), WebSite X5, etj. Programet CMS: Joomla! (instalacioni, update, upgrade, përmbajtja), MODx, modified eCommerce Shopsoftware, etj.

Kostoja: CHF 60.- për orë.

Kontaktoni mua:

Partneri nga Webland.ch | WebHosting, Domain Registration, ADSL/SDSL   Partneri nga Webland


Reklamë:

BXU AG - Business X Union AG - www.bxu.ch
International Business Service and Consulting Company - Luxury Real Estate and Allround Service | Startup and Innovation | Fiduciary Trust and Cooperation / Sales | Relocation and Assistance | International Business Affairs | Our Business Concept | VIP Sponsor | Event Calendar

Apostroph Group - www.apostrophgroup.ch Apostroph Group - www.apostrophgroup.ch
Translations Proofreading Re-reading
Certified translations Interpreting