Përkthime

Mirë se vini!

Përkthime (përparësi: elektronika, shkenca kompjuterike, siti webi):
anglisht - frëngjisht - gjermanisht - shqip

Kostoja: sipas kohës investuar.

Formati i filës: Excel, HTML, PDF, Powerpoint, Word, etj.

Ju mund të më kontaktoni:

I work with SDL Trados Studio 2017


Reklamë:

Apostroph Group - www.apostrophgroup.ch Apostroph Group - www.apostrophgroup.ch
Translations Proofreading Re-reading
Certified translations Interpreting

Patrick Faeh Software Ndihma për PC - Përkthimi - Programi - Rrjeti