Kontakti 

Ndihma për Smartphone

Një smartphone është një kompjuter i vogël që gjithmonë keni me vete. Por çfarë të bëni nëse keni probleme me të? Nëse dëshironi të vendosni një adresë e-mail? Nëse doni të dërgoni fotot e kamerës në cloud? Nëse dëshironi të ndryshoni smartphone?
Ekziston mbështetje për smartphone (telefonat inteligjentë) me Android (shumë prodhues), iOS (iPhone nga Apple) dhe Windows 8.1 / 10 (Microsoft Phone).

Kontakti:

Software:
- Mobile Master - Synchronize and administrate the data of your cell phone
- Mobile Master Copy Station - Transfer your contacts to your new smart phone